Hellre oroad optimist än rofull pessimist!

”Oroad optimist”. Så presenterade bostadsminister Per Bolund sig när han inledningstalade på Samhällsbyggnadsdagarna 2019. Många kände nog igen sig i den beskrivningen. För under dagarna hörde man både talare och moderatorer som refererade till den oroade optimisten och kanaliserade sina egna känslor.

Positivitet blandad med en gnutta frustration

Med Samhällsbyggnadsdagarna i backspegeln är min upplevelse av läget i samhällsbyggnadsbranschen främst positiv. Positiviteten byggs upp av branschens gemensamma, och stora, kompetens, erfarenhet, drivkraft och forskningsarbete. Självklart finns även ett och annat mörkt moln – främst bestående av frustration. Frustration över att det tar tid att hitta samordningsprocesser. Frustration över juridiska knäckfrågor med tryckfrihet på en sidan och integritet på andra. Frustration över svårigheten att definiera mätetal för sociala, miljömässiga och mänskliga aspekter.

Frustrationer till trots så har jag inte en enda gång under dagarna hört uppgivenhet eller passivitet, utan enbart en enorm vilja att driva frågorna vidare och sakta men säkert bli lite bättre på att tillsammans bygga framtidens hållbara samhällen, städer, infrastruktur och samhällsfunktioner.

Det jag hade med mig in på Samhällsbyggnadsdagarna känner jag mig än mer förvissad om att fortsätta kämpa för nu. Mina intressen ligger främst på en övergripande, stödjande nivå och handlar om samordningsformer, gemensamma ekonomiska risktaganden och vinstfördelning, balans mellan hållbarhetens tre ben (ekonomi, socialt, miljö) och större förståelse mellan de olika aktörerna inom branschen.

En palett av kompetens

För att kunna arbeta med de här övergripande, ledande och styrande processerna på ett kreativt och bra sätt är jag helt beroende av hela paletten av kompetens och verksamhet som branschen består av. Under Samhällsbyggnadsdagarna fick jag möjlighet att kika in i några, vitt skilda, delar vilket gav mig mycket inspiration och kunskap från många andra delar av samhällsutvecklings- och stadsbyggnadsbranschen. Jag lärde mig bland annat om att man kan få ett dussintal effektvinster genom att använda smarta containers för leveranser på byggplatser. Jag fick en inblick i både närliggande och visionära AI-lösningar inom Lantmäteriet. Min förståelse för varför det finns vitt skilda definitioner av jämlikhet, beroende på var man befinner sig, ökade. Och som ett sista exempel, lärde jag mig lite om hur nudging kan bereda vägen mot cirkulärt byggande.

Digitalisering som möjliggörare

Under dagarna var ”digitalisering som möjliggörare” utan tvekan det mest frekvent återkommande enskilda uttrycket. Det uttalades av representanter från myndigheter, kommuner, privata aktörer och universitetsanställda. Dessutom användes uttrycket i en mängd olika sammanhang från tekniska detaljlösningar och hållbarhetsforskning till datainsamling och mål- & effektanalyser.

Det är ett sant privilegium att få vara en del av den här spännande branschen och tillsammans bidrar vi alla i små steg mot framtidens trygga stadsmiljöer, digitala lösningar och hållbara system!

I mina olika roller är jag alltid intresserad av att höra dina funderingar, problematiseringar och inspel såväl som att, tillsammans med dig, skräddarsy och hitta lösningar på allt från strategiframtagning och portföljstyrning till organisationsutveckling och kvalitetssäkring.

 

Med stor optimism och en gnutta oro inför framtiden,

Ann Palmér
Managementkonsult, Ekan Management
Ordförande i Stadsutvecklingssektionen inom samhällsbyggarna