Mer pang för pengarna – 6 tips för höstens konferens

Många ledningsgrupper sitter nu och gör den första planeringen av höstens uppstartskonferens. Det bokas konferenslokaler, boende, någon form av teambuildingsaktivitet och kanske en extern föreläsare. När ramen är satt kan det hela vila till efter sommaren då syfte hastas fram och ansvar fördelas i ledningsgrupp och organisation.

Frågan är om det finns några andra aktiviteter som kostar så mycket insatser i arbetstid och pengar, som är så välplanerade i det praktiska, och samtidigt så bristfälligt genomtänkta i ett strategiskt perspektiv.

Med utgångspunkt från SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi) för kunskapsöverföring har Ekan Management utarbetat ett ramverk för hur ni skapar bättre förutsättningar för att nå varaktig utveckling för företaget genom uppstartskonferensen. Om ledningsgruppen, samtidigt som de bokar datum för konferensen, påbörjar arbetet med följande sex aspekter i åtanke finns det goda chanser att höstens konferens kommer att betala sig många gånger om:

Identifiera ett tydligt syfte och mål med konferensen – Välj det som är viktigast för organisationen för att utvecklas i den riktning som är planerad.

Var öppna med mål och förväntningar innan konferensen – Kommunicera mål och förväntningar innan konferensen. Det ger möjlighet för kollegorna att förbereda sig och reflektera inför uppgiften.

Planera socialiseringen – Tänk noga igenom alla typer av sammansättningar under konferensen. Utnyttja möjligheterna till gruppdynamik och utmana medarbetarna i deras roller.

Locka fram den tysta kunskapen – Ge medarbetarna möjlighet att dela med sig av den kunskap som vanligtvis inte presenteras i PM och PowerPoint-presentationer.

Koppla den tysta kunskapen till framtida utmaningar – Använd case, rollspel eller scenarioanalys för att fånga hur den tysta kunskapen samverkar och påverkar den tänkta framtida riktningen för organisationen.

Skapa ytor för dokumentation – Förbered digitala samarbetsytor för dokumentation. Det skapar möjligheter för interaktion under konferensen och underlättar återkopplingen och det fortsatta arbetet.

Vill du veta mer om hur ni kan lyckas med höstens uppstart är du varmt välkommen att höra av dig till johan.frisack@ekan.com, helena.blomberg@ekan.com eller lucas.rolfsson@ekan.com